TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

Chúng tôi có 5 năm kinh nghiệm trong thiết
kế Cơ điện lạnh. Đặc biệt là hệ thống điều
hoà không khí trung tâm.

Dịch vụ hỗ trợ

Sữa chửa bảo trì hệ thống lạnh công nghiêp

TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤ TÙNG NGÀNH LẠNH